DEI-valmennus

DEI-työ eli moninaisuuden (diversity), yhdenvertaisuuden (equity) ja inkluusion (inclusion) edistäminen on yhtäältä useiden maiden lakiin kirjattu velvoite ja toisaalta ajankohtainen aihe, johon törmää jatkuvasti yhtä hyvin arkisissa keskusteluissa kuin mediassakin. Yhä useammassa organisaatiossa ja yrityksessä DEI on tullut osaksi arkea, sillä moninaisuuden huomioimisella on mahdollista vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja tavoittaa entistä laajemmin asiakkaita eli tehdä parempaa tulosta.

Suomessa DEI-työn tärkeänä perustana on vuonna 2015 voimaan astunut uudistettu yhdenvertaisuuslaki, jonka mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. Laki myös velvoittaa säännöllisesti vähintään 30 työntekijää työllistävät organisaatiot laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Lisäksi esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on vaatinut vuodesta 2019 lähtien yleisavustustensa saajia huomiomaan yhdenvertaisuusnäkökulmat toiminnassaan. DEI-työstä on aina hyötyä, organisaation ja yrityksen kokoon katsomatta, sillä yhdenvertaisuusnäkökulmat tulevat vain vahvistumaan tulevaisuudessa. DEI:llä on suora yhteys työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen.

Yli 10 vuotta vähemmistötutkimuksen parissa viettäneenä erityisherkkänä queer-ihmisenä tunnen yhdenvertaisuuskysymykset hyvin sekä teoriassa että käytännössä. Olen lisäksi suorittanut yli 10 tunnin edestä koulutuksia moninaisuuden kohtaamisesta ja johtamisesta erilaisissa yhteisöissä. Lue lisää täältä.

Tarjoan tarpeittenne mukaisesti DEI-valmennusta, joissa autan sinua ymmärtämään DEI-periaatteita ja niiden hyötyjä juuri sinun toiminnassasi. Fasilitoin DEI-muutoksen käyttäen apunani tehokkaiksi todettuja ratkaisukeskeisiä työkaluja: opiskelen parhaillani ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, valmistuminen 06/2024, osana opintoja perehdymme myös yhteisöjen valmentamiseen.

Erilaisten etnisten taustojen, sateenkaarevuuden, vammaisuuden tai neuronkirjon haasteiden huomioiminen on nykypäivää ja vielä enemmän tulevaisuutta – tähän laivaan kannattaa hypätä viimeistään nyt!

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki: www.yhdenvertaisuus.fi

Suomen Yrittäjien juttu suomalaisyritysten DEI-tuntemuksesta: https://www.yrittajat.fi/uutiset/suomalaisyrityksilla-on-viela-tekemista-monimuotoisuuden-tukemisessa-iso-osa-yrityksista-ei-tieda-mita-dei-tarkoittaa/

Harvard Business Review’n artikkeli DEI:n edistämisen ja muutoskykyisyyden yhteydestä, esimerkkinä mm. Mastercard: https://hbr.org/2023/05/how-investing-in-dei-helps-companies-become-more-adaptable

Suomen Yrittäjien ohjeita yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi: https://www.yrittajat.fi/tyonantajalle/tyonantajan-velvollisuudet/tasa-arvosuunnitelma-ja-yhdenvertaisuus/

Esimerkki yhdenvertaisuussuunnitelmasta: Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019-2022: https://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/yhdistys/equality-plan_web.pdf

Ota yhteyttä

Jokainen valmennus räätälöidään juuri sinulle ja teille parhaiten sopivaksi.
Ota yhteyttä sähköpostitse, niin jutellaan lisää!