Palvelut

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaaksi todettu matalan kynnyksen psykososiaalinen tukimuoto, joka auttaa selviämään haastavista elämäntilanteista ja muutoksista esimerkiksi ihmissuhteissa ja työelämässä.

DEI-valmennus

DEI-työ eli moninaisuuden (diversity), yhdenvertaisuuden (equity) ja inkluusion (inclusion) edistäminen on tullut osaksi arkea yhä useammassa organisaatiossa ja yrityksessä. Moninaisuuden huomioimisella on mahdollista vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja tavoittaa entistä laajemmin asiakkaita eli tehdä parempaa tulosta.

Reiki

Reiki on japania ja tarkoitta universaalia elämänenergiaa. Reikihoito on keino tasapainottaa energian virtaamista kehossa ja tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarjoan reikiä myös yhdistelmähoitona lyhytterapian kanssa.