Kuka

Olen queeriksi identifioituva neuromoninainen suomalais-australialainen cis-nainen, syntynyt v. 1983. Käytän pronomineja she/elle/hon. Minut on johdattanut mielen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuustyön äärelle palava kiinnostus ihmisenä olemista kohtaan sekä omat vähemmistö- ja uupumiskokemukset. Pohjakoulutukseltani olen filosofian tohtori ja olen erikoistunut vähemmistöaiheisiin. Valmistun ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutista kesällä 2024. Olen Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n opiskelijajäsen, jonka kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt. Olen lisäksi opiskellut 30 op psykologiaa Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja suorittanut Reiki 1 & 2 -energiaparantamiskurssit.

Kutsumukseni on maailmanparantaminen sana, keskustelu ja kosketus kerrallaan. Omakohtaiset kokemukseni ihmissuhdehaasteista, yksinhuoltajuudesta ja uupumisesta sekä kolmenkympin kynnyksellä kokemani ”herääminen” queeriin seksuaaliseen identiteettiin heteroelämän keskellä johdattivat minut opiskelemaan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Helsingin Psykoterapiainstituuttiin (60 op, valmistun 06/2024).

Ratkaiseva käänne tapahtui 2015, kun perustimme yhdessä seksuaaliterapeutti Outi Santavuoren kanssa vertaistukiryhmän kaltaisillemme ”myöhäänheränneille”. Toimitimme lisäksi aiheesta yhdessä kirjan Entiset heterot (Atena, 2019). Liveryhmän vetäminen ja Facebook-ryhmän moderointi toivat syvää merkityksellisyyden tunnetta ja tiesin, että halusin vielä joskus auttaa ihmisiä terapia- ja yhdenvertaisuustyön kautta. Koronapandemian aikaan energiahoitomuoto nimeltään reiki ja uudenlaiset henkiset pohdinnat tulivat voimallisesti elämääni ja muuttivat hyvinvointikäsitykseni entistä holistisemmaksi.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen vähemmistöaiheisiin erikoistunut filosofian tohtori. Ihminen menneessä ja nykyisyydessä sekä osana moninaisia konteksteja on aina kiehtonut minua, ja niinpä lähdin 2000-luvun alussa opiskelemaan ensin ranskalaista filologiaa ja sitten historiaa Helsingin yliopistolle. Valmistuin lopulta filosofian tohtoriksi yleisen historian oppiaineesta 2016. Väitöskirjassani tutkin ranskalaisen nunnakunta Les Filles de la Charitén sosiaalityötä 1600-luvulla sukupuolen, vallan ja arvojen näkökulmasta. Postdoc-tutkijana olen kirjoittanut muun muassa 1600-luvun queer-nunnista ja 1800-luvun valituista perheistä. Olen lisäksi opettanut ja ohjannut opinnäytetöitä. Vähemmistöjen äänen esiintuominen tutkimuksissani sekä opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen ja inklusiiviset opetusmenetelmät motivoivat minua työssäni yliopistolla. Tarkempaa tietoa tutkimuksistani saat Tampereen yliopiston tutkimusportaalista.

Määrittelen itseni elämyshakuiseksi erityisherkäksi ja luen itseni neurokirjolle. Seuraan mielenkiinnolla tutkimuksia erityisherkkyyden ja autismin yhteyksistä: joidenkin tahojen mukaan erityisherkkyys-määritelmä on pohjimmiltaan ableistinen yritys tehdä korkean toimintakyvyn autismin kirjon piirteet ”salonkikelpoisiksi”.

Ominaisuuksistani juontuen olen kaikessa toiminnassani lähes poikkeuksetta suurella sydämellä mukana ja innostukseni on tarttuvaa. Terapeuttina olen empaattinen ja paneutuva, kouluttajana vahvuuteni on kyky luoda myönteisen vuorovaikutuksen ilmapiiri korkeatasoista asiasisältöä unohtamatta. Minulla on monenlaista elämänkokemusta ja kohtaan luontevasti erilaisia ihmisiä. Kiinnitän luonnostani huomiota ilmapiiriin ja fyysiseen tilaan, ja nämä seikat ovat minulle tärkeitä myös turvallista ja toimivaa terapiasuhdetta luotaessa.

Minulla on henkilökohtaista kokemusta vuosilta 2010-2023 lyhytpsykoterapiasta, kahdesta eri pariterapiasta sekä kahdesta pitkästä Kela-tuetusta psykoterapiasta, psykodynaamisesta ja kognitiivisesta. Kela-tuen saamiseksi minulle on asetettu diagnooseiksi yleistynyt ahdistushäiriö ja toistuva masennus, joista kumpaakaan en itse allekirjoita. Olen kokenut hyötyneeni erityisesti pariterapiasta ja kognitiivisesta yksilöterapiasta sekä mielenterveys-, henkisyys- ja nepsy-aiheisista podcasteista, kirjoista, artikkeleista ja vertaistuesta. Tärkeimmät mielenterveysoivallukseni ovat omien tarpeitteni kuuntelemisen ja rajojen vetämisen tärkeys sekä läheisriippuvuuden ja neuroepätyypillisyyden vaikutusten ymmärtäminen.

Koulutukseni

1.12.2022–
Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, Helsingin Psykoterapiainstituutti. 60 op. Valmistuminen 06/2024. Opinnoissa perehdytään myös yhteisöjen valmentamiseen.

14.-15.10.2023
Reiki 2 -kurssi etätoteutuksena. Opettaja Reiki Master Pia Wikström.

17.1.–24.12.2022
Psykoterapeuttiset valmiudet -opintokokonaisuus, Jyväskylän avoin yliopisto. Kokonaisuuteen kuuluu 25 op psykologian perusopintoja ja 5 op:n laajuinen opintojakso ”Kliininen psykologia II” joka on osa psykologian aineopintoja. Suoritin kokonaisuuden keskiarvolla 4,6 (asteikko 1–5).

10.-11.12.2022
Reiki 1 -kurssi lähitoteutuksena Helsingissä. Opettaja Reiki Master Pia Wikström.

31.3.-1.4.2021
Reiki 1 -kurssi etätoteutuksena. Opettaja Reiki Master Pia Wikström.

26.1.2016
Filosofian tohtori, yleinen historia, Helsingin yliopisto.

Olen lisäksi osallistunut useisiin hyvinvointiin ja DEI-työhön liittyviin koulutuksiin, kuten esimerkiksi psykologi Liisa Uusitalo-Arolan ja hyvinvointivalmentaja Kaisa Jaakkolan ”Palaudu ja vahvistu – ylläpidä kehosi jaksamista” -webinaariin keväällä 2023 Vuonna 2022 kouluttauduin yli 10 tunnin verran DEI-työhön liittyen. Osallistuin Tampereen yliopiston ja partnereiden järjestämiin webinaareihin kuten “Yhdenvertaisempi työyhteisö: Lähtökohtia antirasismiin työyhteisöissä”, ”Yhdenvertaisempi työyhteisö: Sateenkaari-ihmiset ja osallistaminen” ja ”Leading diversity in research groups and projects”. Lisäksi opiskelin turvallisemman tilan periaatteita ja sukupuolen moninaisuutta Sateenkaariperheet ry:n koulutuksissa. Keväällä 2023 osallistuin Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen järjestämään terapeuteille suunnattuun koulutukseen ”Sateenkaari-ihmisten perhe-, rakkaus- ja läheissuhteet”.